Sisätilatakat

 

 

 

 

 

 

 

 

Yleistä hormittomien biotakkojen käytöstä - ohjeita ja määräyksiä

 

Biotakan eli hormittoman sisustustakan käytössä on noudatettava huolellisuutta ja varovaisuutta - vain siten voit nauttia elävän sisustuselementtisi tuomasta ilosta. Määräysten noudattamatta jättäminen aiheuttaa vaaran käyttäjälleen, ulkopuolisille tai omaisuudelle. Kunnioita siis elävää tulta asianmukaisesti!

Bioetanoli on herkästi syttyvä neste, joten sitä on käsiteltävä varoen. Huom. jos takka tai etanoli on kylmää, on niitten hyvä olla huoneenlämmössä muutaman tunnin ajan ennen sytyttämistä - kylmä takka tai etanoli syttyy huonommin kuin normaalilämpöinen.

Takan pinta saattaa kuumentua käytön aikana - noudata 1-2 metrin varoetäisyyttä kaikkeen syttyvään materiaaliin ja varo myös heilahtavia tekstiilejä. Pidä lapset turvallisen välimatkan päässä takasta.

Pidä jauhesammutin aina saatavilla. Katso "Takkatarvikkeet".

Biotakassa ei saa polttaa mitään muuta kuin sitä varten valmistettua bioetanolia. Tulipalon, räjähdyksen tai myrkytyksen vaara! Biotakassa ei saa valmistaa ruokaa. Älä täytä poltinta yli. Poista mahdolliset etanoliroiskeet kuivalla liinalla, sen jälkeen anna etanolin haihtua liinasta ennen sen hävittämistä. Etanoli saattaa syttyä itsestään. Säilytä bioetanolia vain sille tarkoitetussa astiassa ja pidä säilytyspaikka etäällä takasta. Älä käytä takkaa tilassa, jossa saattaa olla syttyviä huuruja tai kaasuja.

Bioetanolia ei saa lisätä, kun takassa on tuli tai kun takka on vielä käytön jäljiltä lämmin. Anna poltinosan viiletä alle 40-asteiseksi (kädenlämpöiseksi) ennen uudelleensytyttämistä. Käytä takan sytytttämiseen pitkää sytytintä.

Huolehdi tuuletuksesta ja/tai korvausilman saannista polttaessasi biotakkaa.

Älä koskaan jätä avotulta valvomatta! Polta säiliössä oleva bioetanoli aina kerralla loppuun asti. Takassa olevia ilma-aukkoja ei saa peittää.

Lue myös bioetanolin EY:n direktiivien mukainen "Käyttöturvallisuustiedote".

Marketing Agency You and Me